ACV-CSC METEA
17.09.2014
Goedemorgen
Welkom
Home | Sitemap |FR
Terug | Contact
Help | Registreren
 
 
ACV-CSC Metea †>† Sectorinformatie †>† Textielverzorging †>† Sectorafspraken †>† Eindejaarspremie
Printen | Delen
 
 

Eindejaarspremie

Voor de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie wordt als referteperiode in aanmerking genomen: elke periode van 12 maanden die aanvangt op 1 december van het voorgaande kalenderjaar en eindigt op 30 november van het lopende kalenderjaar.

Voor ondernemingen tot 50 werknemers die niet aangesloten zijn bij de Federatie van Linnenverhuurders van BelgiŽ bedraagt het bedrag voor 2011 per werkelijk gepresteerd uur:

  • 1 december 2010 tot 31 december 2010: Ä 0,7922 per werkelijk gepresteerd uur.

  • 1 januari 2011 tot 30 november 2011: Ä 0,8114 per werkelijk gepresteerd uur.

Voor ondernemingen met meer dan 50 werknemers en alle ondernemingen aangesloten bij de Federatie van Linnenverhuurders van BelgiŽ bedraagt het bedrag voor 2011 per werkelijk gepresteerd uur:

  • 1 december 2010 tot 31 december 2010: Ä 0,8525 per werkelijk gepresteerd uur.

  • 1 januari 2011 tot 30 november 2011: Ä 0,8731 per werkelijk gepresteerd uur.

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de index en conform de CAO betreffende de koppeling van de lonen aan de index en zullen aangepast worden op een vast tijdstip, namelijk op 1 januari van elk jaar.
Deze eindejaarspremies worden toegekend aan de werknemers die op 30 november 2011, respectievelijk 2012, nog verbonden zijn met de onderneming door een arbeidsovereenkomst.

In geval van:

  • ontslag door de werkgever (behalve om dringende redenen)

  • ontslag door de werknemer om dringende redenen

  • verlaten van de onderneming wegens (brug)pensioen

  • verlaten van de onderneming om medische redenen

  • tewerkstelling met een contract van bepaalde duur

heeft de werknemer ook recht op een eindejaarspremie. Het bedrag wordt in dit geval berekend op basis van het aantal effectief gepresteerde uren tijdens de referteperiode. De premie wordt betaald op het ogenblik dat de werknemer de onderneming verlaat.

Home  |  ACV-CSC METEA †|† Actualiteit ACV-CSC METEA †|† Publicaties en documentatie †|† Sectorinformatie †|† Sociaal overleg †|† Sociale wetgeving †|† Thema's †|† E-Services  |  Contact
Disclaimer