Actualiteiten in de sector

Op 19 mei 2017 werd het akkoord in de sector technisch onderhoud en opleiding in de luchtvaartsector ondertekend.
MEI 4

Aviation

Op 3 mei 2017 bereikten we een ontwerpakkoord in de sector technisch onderhoud en opleiding in de luchtvaartsector 
De loonmarge van 1,1 % wordt volledig ingevuld met ingang van 1 juli 20170. Op ondernemingsvlak kan de bewuste 1,1 % vrij en alternatief aangewend worden, mits het afsluiten van een CAO voor 30 juni 2017. Zonder akkoord worden de lonen verhoogd met 1,1 % op 1 juli 2017. De minimumlonen worden ook én geïndexeerd én verhoogd met de 1,1 % 
Ook de vormingsrechten van de werknemers worden verbeterd. 
Vanaf nu kan de consultatie beginnen waarna de sectorraad van 16 mei 2017 zich over dit ontwerpakkoord zal uitspreken.