Actualiteiten in de sector

Op 3 mei 2017 bereikten we een ontwerpakkoord in de sector edele metalen. 
De loonmarge van 1,1 % wordt volledig ingevuld, enerzijds door een verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques met € 1 vanaf 1 juli 2017 en anderzijds door een verhoging van de barema- en effectieve lonen met 0,6 % vanaf 1 oktober 2017. 
Eveneens wordt de bijdrage voor het aanvullend pensioen vanaf 1 januari 2018 verhoogd van 0,8 % tot 1,05 % en dit buiten de loonmarge. 
Alle aanvullende vergoedingen betaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid worden vanaf 1 juli 2017 geïndexeerd en de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wordt vanaf die datum verhoogd tot € 8. 
Het bedrag van de fietsvergoeding wordt vanaf 1 juli 2017 verhoogd van € 0,21 /km tot € 0,23 /km. 
De bestaande sectorale regelingen inzake eindejaarspremie en anciënniteitsverlof worden als volgt verbeterd: 
  • bij vrijwillig vertrek heeft de arbeider vanaf 1 juli 2017 recht op een pro rata eindejaarspremie mits een anciënniteit van 5 jaar in de onderneming 
  • vanaf 1 januari 2018 hebben arbeiders met 25 jaar anciënniteit in de onderneming recht op 1 dag anciënniteitsverlof 
Een maximale verlenging van SWT-regelingen, landingsbanen en het openklikken van het tijdskrediet met motief is eveneens een feit. 
Vanaf heden zal de consultatie beginnen en bij akkoord van alle partijen kan de cao getekend worden op het paritair subcomité van 30 mei 2017.
APR 4

Edele metalen

De onderhandelingsronde die gepland was op 31 maart werd verdaagd naar 4 april 2017. 
Werkgevers hebben een eerste reactie gegeven op de gemeenschappelijke eisenbundel van de vakorganisaties. 
De volgende onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 3 mei 2017.
MRT 13

Edele metalen

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017-2018 zijn van start gegaan.
Op maandag 13 maart 2017 hebben we onze gezamenlijke eisenbundel neergelegd en toegelicht op het paritair subcomité van de sector edele metalen.
Van werkgeverszijde werden een aantal informatieve vragen gesteld.
De volgende onderhandelingsronde is gepland op 31 maart 2017.