Actualiteiten in de sector

Op 22 mei 2019 bereikten we een ontwerpakkoord in de sector edele metalen. Klik hier voor het pamflet in pdf-formaat.

Koopkracht

 • Verhoging van baremieke en effectieve lonen met 0,6% op 1 oktober 2019 
 • Verhoging van de maaltijdcheque €4,80 naar €5,80 op 1 juli 2019
 • Engagementsverklaring over jeugdlonen  

2. FBZ

 • Indexering aanvullende vergoedingen met 4,11 % op 1 juli 2019
 • Indexering en verhoging aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2019 naar €8,50
 • Invoering zachte landingsbanen vanaf 60 jaar, met een maandelijkse vergoeding van € 30
 • Invoering aanvullende vergoeding van € 75 voor 1/2 en € 30 voor 1/5 bij landingsbanen 

3. Aanvullend pensioen 

 • Eénmalige extra bijdrage van 300 euro per arbeider aan het sectoraal Pensioenfonds op 1 oktober 2019

4. Mobiliteit

 • Verhoging fietsvergoeding van €0,23 naar €0,24 vanaf 1 juli 2019

5. Werkbaar werk

 • Klein verlet: uitbreiding van de opnameperiode naar 30 dagen, alsook een verhoging van het aantal dagen voor inwonende familieleden van 3 naar 5 dagen

6. SWT

 • Sectoraal intekenen op alle NAR-kadercao’s rond SWT, inclusief bepaling omtrent mogelijkheid vrijstelling van beschikbaarheid

7. Landingsbanen

 • Sectoraal intekenen op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van de Nationale Arbeidsraad van 23 april 2019 betreffende de landingsbanen tot 31 december 2020: 
 • nvoering zachte landingsbanen vanaf 60 jaar bij een overgang van een voltijdse tewerkstelling naar een 4/5de arbeidsregime

8. Wendbaar werk

 • De bestaande collectieve arbeidsovereenkomst inzake flexibiliteit zal verlengd worden voor de periode vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021

9. Sociale vrede voor de duur van dit akkoord 

MEI 9

Edele metalen

Op 3 mei 2017 bereikten we een ontwerpakkoord in de sector edele metalen. 
De loonmarge van 1,1 % wordt volledig ingevuld, enerzijds door een verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques met € 1 vanaf 1 juli 2017 en anderzijds door een verhoging van de barema- en effectieve lonen met 0,6 % vanaf 1 oktober 2017. 
Eveneens wordt de bijdrage voor het aanvullend pensioen vanaf 1 januari 2018 verhoogd van 0,8 % tot 1,05 % en dit buiten de loonmarge. 
Alle aanvullende vergoedingen betaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid worden vanaf 1 juli 2017 geïndexeerd en de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wordt vanaf die datum verhoogd tot € 8. 
Het bedrag van de fietsvergoeding wordt vanaf 1 juli 2017 verhoogd van € 0,21 /km tot € 0,23 /km. 
De bestaande sectorale regelingen inzake eindejaarspremie en anciënniteitsverlof worden als volgt verbeterd: 
 • bij vrijwillig vertrek heeft de arbeider vanaf 1 juli 2017 recht op een pro rata eindejaarspremie mits een anciënniteit van 5 jaar in de onderneming 
 • vanaf 1 januari 2018 hebben arbeiders met 25 jaar anciënniteit in de onderneming recht op 1 dag anciënniteitsverlof 
Een maximale verlenging van SWT-regelingen, landingsbanen en het openklikken van het tijdskrediet met motief is eveneens een feit. 
Vanaf heden zal de consultatie beginnen en bij akkoord van alle partijen kan de cao getekend worden op het paritair subcomité van 30 mei 2017.
APR 4

Edele metalen

De onderhandelingsronde die gepland was op 31 maart werd verdaagd naar 4 april 2017. 
Werkgevers hebben een eerste reactie gegeven op de gemeenschappelijke eisenbundel van de vakorganisaties. 
De volgende onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 3 mei 2017.
MRT 13

Edele metalen

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017-2018 zijn van start gegaan.
Op maandag 13 maart 2017 hebben we onze gezamenlijke eisenbundel neergelegd en toegelicht op het paritair subcomité van de sector edele metalen.
Van werkgeverszijde werden een aantal informatieve vragen gesteld.
De volgende onderhandelingsronde is gepland op 31 maart 2017.