Flexibel werken

De zogenaamde ‘Wet Peeters’ heeft met ingang vanaf 1 februari 2017 een aantal zaken rond flexibiliteit versoepeld ten nadele van de werknemers. 
Zo geldt dat, waar er gewerkt wordt met het systeem van kleine flexibiliteit (piek- en dalroosters), de referteperiode automatisch gelijk is aan ofwel een kalenderjaar ofwel een andere periode van 12 opeenvolgende maanden. 
Daarnaast wordt ook het systeem van de vrijwillige overuren ingevoerd. Op basis van een schriftelijk akkoord tussen werkgever en werknemer kan een werknemer tot 100 overuren op jaarbasis presteren. 
Tenslotte wordt de interne grens sowieso op 143 u. gebracht. Het doel van de interne grens is, vermijden dat een werknemer te veel overuren zou presteren. Eens de interne grens wordt bereikt, zal de werknemer de normale wekelijkse arbeidsduur niet meer kunnen overschrijden zonder dat die overuren eerst worden afgebouwd, ofwel via inhaalrust ofwel via uitbetaling. 
Eveneens hebben wij in deze sector een aantal specifieke afspraken gemaakt inzake mogelijke flexibiliteit. 
Voor meer informatie kan je altijd terecht bij jouw ACV-CSC METEA-afgevaardigde.