Volledige werkloosheid

Bedragen
  • € 5,78 per werkloosheidsuitkering.
  • € 2,90 per halve werkloosheidsuitkering.
Duur
  • 200 dagen indien jonger dan 45 jaar.
  • 300 dagen indien ouder dan 45 jaar bij begin werkloosheid.
Voorwaarden
Om aanspraak te kunnen maken op een aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid dient de arbeider op het ogenblik van het ontslag ten minste 5 jaar tewerkgesteld zijn geweest in één of meerdere ondernemingen die behoren tot de metaal- of metaalaanverwante sectoren.
Vanaf 1 juli 2015 worden enkel nog in volgende gevallen aanvullende vergoedingen in geval van volledige werkloosheid betaald:
  • bij einde contract bepaalde duur/duidelijk omschreven werk, bij medische overmacht;
  • arbeiders die reeds aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid ontvangen op 30 juni 2015 en hun saldo nog kunnen uitputten.
Toeslag voor oudere werklozen
Bij ontslag vanaf 50 jaar ontvangt de arbeider vanaf 57 jaar € 88,86/maand. 
Bij ontslag vanaf 52 jaar en met 38 jaar anciënniteit in de sector, ontvangt de arbeider van 52 tot 57 jaar € 5,78 per dag en vanaf 57 jaar € 88,86 per maand.
Vanaf 1 juli 2015 worden enkel nog in volgende gevallen aanvullende vergoedingen in geval van volledige werkloosheid betaald:
  • bij einde contract bepaalde duur/duidelijk omschreven werk, bij medische overmacht;
  • arbeiders die reeds aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid ontvangen op 30 juni 2015 en hun saldo nog kunnen uitputten.