Toeslag bij SWT (brugpensioen)

Het deel van de werkgever valt volledig ten laste van het Sociaal Fonds, met een minimum van € 5,78 per dag.
Indien een arbeider in het kader van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn rechten hieromtrent bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft vastgeklikt, wordt ook de uitbetaling van de aanvullende vergoeding bij het Sociaal Fonds vastgeklikt.