Overleg bij meervoudig ontslag

De werkgever kan geen meervoudig ontslag doorvoeren vooraleer alle tewerkstellingsbehoudende maatregelen zijn uitgeput, zoals: tijdelijke werkloosheid, beroepsopleiding.
Met meervoudig ontslag bedoelen we elk ontslag van:
  • ten minste 2 arbeiders in ondernemingen met 29 werknemers en minder;
  • ten minste 3 arbeiders in ondernemingen van 30 tot 60 werknemers;
  • ten minste 6 arbeiders in ondernemingen van 61 werknemers en meer;
gedurende een periode van 90 kalenderdagen.