Sectoraal pensioenstelsel

Sinds 1 januari 2015 is de sector aangesloten bij het sociaal sectoraal pensioenstelsel van Sefocam.
Dit betekent dat voor elke arbeider uit de sector edele metalen vanaf 1 januari 2015 een aanvullend pensioen zal worden opgebouwd bovenop het wettelijk pensioen.
De voordelen van dit sectoraal pensioenstelsel zullen van toepassing zijn op alle arbeiders die verbonden zijn met een werkgever uit de sector edele metalen en dit ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur, voltijds of deeltijds…).
Vanaf 1 januari 2018 stijgt de bijdrage die door de werkgever aan het sectoraal pensioenstelsel wordt betaald van 0,80 % naar 1,05 % van de brutolonen.
Meer inlichtingen bij
vzw Sefocam
Woluwedal 46 bus 7 - 1200 Brussel
tel.: 02/761.00.70 - e-mail: helpdesk@sefocam.be
www.sefocam.be
of jouw ACV-CSC METEA-secretariaat.