Maaltijdcheques

Sedert 1 juli 2009 bestaat er een sectorale regeling rond maaltijdcheques waardoor alle arbeiders uit de sector recht hebben op maaltijdcheques.
Vanaf 1 juli 2017 wordt het aandeel van de werkgever in de maaltijdcheque nogmaals verhoogd met € 1 waardoor de nominale waarde van de maaltijdcheque vanaf die datum € 4,80 bedraagt. Het aandeel van de werknemer bedraagt € 1,09. Deze eigen bijdrage wordt afgehouden van het loon. In de bedrijven waar men, door deze verhogingen, boven het maximumbedrag van € 8 komt, dient het resterend gedeelte omgezet te worden in een gelijkwaardig nettovoordeel. Specifieke modaliteiten inzake toekenning dienen afgesproken te worden op ondernemingsvlak via een collectieve arbeidsovereenkomst.