Anciënniteit en anciënniteitsverlof

Vanaf 1 januari 2018 wordt een dag anciënniteitsverlof toegekend aan arbeiders die 25 jaar anciënniteit hebben in de onderneming. Bijgevolg ziet de sectorale regeling er vanaf die datum als volgt uit:
  • 1 dag verlof na 5 jaar anciënniteit in de onderneming.
  • 2 dagen verlof na 10 jaar anciënniteit in de onderneming.
  • 3 dagen verlof na 25 jaar anciënniteit in de onderneming.
Voor bedrijven waar deze derde dag anciënniteitsverlof reeds bestaat, wijzigt er niets aan het anciënniteitsverlof.