Tijdkrediet

Het recht op tijdkrediet kan zowel via een 1/5e vermindering, een halftijdse tewerkstelling als een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst genomen worden gedurende 51 maanden.
Vermindering van de prestaties met 1/5e voor arbeiders van minstens 50 jaar met 28 jaar loopbaan (landingsbaan) blijft mogelijk: voor deze vermindering is het sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk om uitkeringen van de RVA te ontvangen. Bijgevolg is er niet langer een gelijkstelling voor onder andere het pensioen. 
Voor 2017 en 2018 blijft de leeftijd van de landingsbaan behouden op 55 jaar voor zij met een lange loopbaan of met een zwaar beroep. Het is dan mogelijk om uitkeringen van de RVA te ontvangen. Voldoet men niet aan de voorwaarde van een lange loopbaan of zwaar beroep, dan is er pas recht op deze uitkeringen vanaf de leeftijd van 60 jaar.
De Vlaamse premies blijven van toepassing.