Actualiteiten in de sector elektriciens

We zijn er niet in geslaagd om vandaag een sectorakkoord te sluiten. De onderhandelingen zullen hervat worden op 14 juni 2017.
MEI 2

Elektriciens

De tweede onderhandelingsronde in de sector elektriciens is achter de rug. 
De werkgevers hebben een tweede reactie gegeven op de gemeenschappelijke eisenbundel van de vakorganisaties. Vakorganisaties hebben een aantal punten uit hun eisenbundel nog concreter toegelicht maar werkgevers moeten dit opnieuw bespreken met hun achterban. Eveneens hebben werkgevers een aantal punten aangehaald die voor hen belangrijk zijn en zullen tegen de volgende onderhandelingsronde meer concrete voorstellen uitwerken. 
De volgende onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 24 mei 2017.
APR 11

Elektriciens

Werkgevers hebben een eerste reactie gegeven op de gemeenschappelijke eisenbundel van de vakorganisaties. 
Zij hebben op hun beurt zelf een aantal eisen geformuleerd. 
De volgende onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 2 mei 2017.
MRT 22

Elektriciens

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017-2018 zijn van start gegaan. 
Op 22 maart 2017 hebben de vakorganisaties hun gemeenschappelijke eisenbundel toegelicht. 
Werkgeversfederaties zullen tegen de volgende onderhandelingsronde, die zal plaatsvinden op 11 april 2017, hun reactie meedelen alsook hun eisenbundel toelichten.