Actualiteiten in de sector elektriciens

Op 15 juni 2017 bereikten de onderhandelaars in de sector elektriciens een ontwerpakkoord. Klik hier voor het pamflet in pdf-formaat.
KOOPKRACHT
  • Verhoging van de baremieke lonen met 1,1 % op 1 juli 2017.
  • Verhoging van de effectieve lonen met 1,1 % op 1 juli 2017, behalve voor die ondernemingen waar de beschikbare marge op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe tegen 30 september 2017. 
FBZ
  • Indexering van alle aanvullende vergoedingen met 1,54 % op 1 juli 2017. 
  • Toekenning aanvullende vergoeding voor 1/5-landingsbanen van € 28,75 vanaf 1 juli 2017. 
MOBILITEIT
  • Verhoging van de mobiliteitsvergoeding voor chauffeurs tot € 0,1316 vanaf 1 oktober 2017.
  • Toekenning van een fietsvergoeding van € 0,23 per kilometer vanaf 1 juli 2017. 
VORMING 
Collectief recht op vorming van 2 dagen per jaar per werknemer voor alle ondernemingen, vanaf 1 januari 2018. 
SWT
Maximale verlenging van SWT tot 31 december 2018. 
TIJDKREDIET EN LANDINGSBANEN 
  • Uitbreiding recht op voltijds en halftijds tijdkrediet met motief zorg tot 51 maanden, vanaf 1 juli 2017. 
  • Maximale verlenging van landingsbanen tot 31 december 2018.
WERKBAAR WERK
  • Toekenning tweede dag loopbaanverlof op 58 jaar, vanaf kalenderjaar 2017. (Dat betekent dan 2 dagen vanaf 58 jaar en 3 dagen vanaf 60 jaar). 
  • We maken werk van een sectoraal model werkbaar werk.
MEI 24

Elektriciens

We zijn er niet in geslaagd om vandaag een sectorakkoord te sluiten. De onderhandelingen zullen hervat worden op 14 juni 2017.
MEI 2

Elektriciens

De tweede onderhandelingsronde in de sector elektriciens is achter de rug. 
De werkgevers hebben een tweede reactie gegeven op de gemeenschappelijke eisenbundel van de vakorganisaties. Vakorganisaties hebben een aantal punten uit hun eisenbundel nog concreter toegelicht maar werkgevers moeten dit opnieuw bespreken met hun achterban. Eveneens hebben werkgevers een aantal punten aangehaald die voor hen belangrijk zijn en zullen tegen de volgende onderhandelingsronde meer concrete voorstellen uitwerken. 
De volgende onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 24 mei 2017.
APR 11

Elektriciens

Werkgevers hebben een eerste reactie gegeven op de gemeenschappelijke eisenbundel van de vakorganisaties. 
Zij hebben op hun beurt zelf een aantal eisen geformuleerd. 
De volgende onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 2 mei 2017.
MRT 22

Elektriciens

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017-2018 zijn van start gegaan. 
Op 22 maart 2017 hebben de vakorganisaties hun gemeenschappelijke eisenbundel toegelicht. 
Werkgeversfederaties zullen tegen de volgende onderhandelingsronde, die zal plaatsvinden op 11 april 2017, hun reactie meedelen alsook hun eisenbundel toelichten.