Flexibiliteit sector elektriciens

De bestaande regeling inzake overuren wordt ongewijzigd verlengd:
  • Wettelijke keuzemogelijkheid om eerste 91 overuren te recupereren of uitbetaald te krijgen.
  • Keuzemogelijkheid om bijkomende schijf tot 130 overuren te recupereren of uitbetaald te krijgen.
  • Ondernemingen met een VA moeten een ondernemingsovereenkomst afsluiten om gebruik te maken van bijkomende schijf tot 143 overuren.