Toeslag bij brugpensioen

De aanvullende vergoeding bij SWT (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag) valt volledig ten laste van het Sociaal Fonds, met een minimum van € 5,79 per dag. Op voorwaarde dat de werknemer in SWT 5 jaar anciënniteit in de sector kan voorleggen.
Indien een werknemer zijn recht op SWT heeft vastgeklikt bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, wordt ook de uitbetaling van de aanvullende vergoeding in dit kader bij het Sociaal Fonds vastgeklikt.