Sluiting onderneming elektriciens

Voorwaarden

  • Op het ogenblik van de sluiting ten minste 45 jaar oud zijn.
  • Op het ogenblik van de sluiting ten minste 5 jaar anciënniteit hebben in de onderneming.
  • Bewijzen dat men binnen de 30 kalenderdagen na het ontslag niet elders is beginnen werken.

Bedrag

€ 287,53 voor een anciënniteit van 5 jaar. Per jaar anciënniteit komt daar € 14,48 bij (met een maximum van € 948,32).
Overzichtspagina sectorinformatie elektriciens - In deze sector gelden nog bijkomende regels met betrekking tot collectief ontslag