Tijdelijke werkloosheid elektriciens

Bij tijdelijke werkloosheid wegens:
  • Economische reden.
  • Jaarlijkse vakantie. 
  • Slecht weer.
  • Technische stoornis.
  • Overmacht.
betaalt het Sociaal Fonds vanaf 1 oktober 2015 bovenop de normale werkloosheidsuitkering € 11,00 per werkloosheidsuitkering en € 5,50 per halve werkloosheidsuitkering.
De aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid omwille van economische reden worden maximaal gedurende 150 dagen per kalenderjaar uitbetaald. De eerste 60 dagen worden betaald door het Sociaal Fonds. De werkgever betaalt deze aanvullende vergoedingen vanaf de 61ste dag tot de 150ste dag. Alle andere vormen van aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid zijn onbeperkt in duur en worden volledig betaald door het Sociaal Fonds.