Volledige werkloosheid elektriciens

Bedragen
Het bedrag van de aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid, uitbetaald door het Sociaal Fonds bedraagt
  • € 5,79 per werkloosheidsuitkering.
  • € 2,90 per halve werkloosheidsuitkering.
Duurtijd
Voor werknemers die volledig werkloos worden, is het aantal uitkeringen bij volledige werkloosheid beperkt tot maximum:
  • 120 dagen voor wie jonger is dan 45 jaar.
  • 200 dagen vanaf 45 jaar.
  • Een werknemer van 55 jaar of ouder die ontslagen wordt, ontvangt dit tot aan zijn pensioen.
Deze aanvullende vergoedingen worden stopgezet vanaf 1 juli 2015 behalve voor:
  • arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur
  • ontslagen na 1 januari 2014 als gevolg van een collectief ontslag met sociaal plan uiterlijk op 31 december 2013
  • werknemers die reeds aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid of als oudere werkloze ontvangen op 30 juni 2015 en hun saldo nog kunnen uitputten.