Ziekte bij elektriciens

Voorwaarden

  • Ziekte-uitkeringen genieten.
  • 1 maand ononderbroken ziek zijn. 
  • Maximum 36 maanden. 

Bedragen

Een werknemer die ziek wordt, ontvangt van het Sociaal Fonds een dagvergoeding, bovenop de ziekte-uitkeringen van de mutualiteit. Deze vergoeding bedraagt:
  • € 1,63 per ziekte-uitkering.
  • € 0,82 per halve ziekte-uitkering.

Oudere zieken

Arbeiders die ziek worden en op dat ogenblik 55 jaar of ouder zijn, ontvangen vanaf 1 oktober van het Sociaal Fonds als oudere zieke € 8,00 per ziektedag bovenop het bedrag uitbetaald door de mutualiteit en dit tot hun pensioen. In geval van halftijdse tewerkstelling ontvangt de arbeider € 4,00 per ziekte-uitkering.