Carenzdag

"Carenzdag" is de eerste dag van een korte ziekteperiode die de werkgever niet betaalt. 
De 1ste 2 carenzdagen per kalenderjaar zijn betaald, ongeacht de duurtijd van de arbeidsongeschiktheid.

Voor meer informatie kan je terecht in het secretariaat van ACV-CSC METEA in jouw buurt of via ons contactformulier.