Collectief ontslag bij elektriciens

De werkgever die de intentie heeft over te gaan tot meervoudig ontslag, moet hierbij de juiste organen informeren en het nodige overleg plegen om deze ontslagen te vermijden. Zo moet de werkgever nagaan of alle tewerkstellingsbehoudende maatregelen zijn uitgeput, zoals: tijdelijke werkloosheid, beroepsopleiding…
Met meervoudig ontslag bedoelen we een ontslag van ten minste:
  • 3 arbeiders (m/v) in ondernemingen met 23 arbeiders en minder;
  • 5 arbeiders (m/v) in ondernemingen van 24 tot 47 arbeiders;
  • 6 arbeiders (m/v) in ondernemingen met 48 tot 79 arbeiders;
  • 8% van de arbeiders (m/v) in ondernemingen met 80 arbeiders en meer;
en dit alles in de loop van een periode van 60 kalenderdagen.