Ecocheque in de sector elektriciteit

Bedrag

Elke voltijds tewerkgestelde arbeider heeft recht op ecocheques ter waarde van € 250 per jaar. 
Deze worden in één keer uitbetaald op 15 november. De betaling gebeurt op basis van de tewerkstelling in de referteperiode van 1 oktober van het voorgaande jaar tot en met 30 september van het lopende jaar.
Wanneer de arbeider in deze periode op bepaalde ogenblikken niet werkt, worden in een aantal gevallen gelijkstellingen voorzien:
  • alle schorsingsdagen waarvoor loon werd betaald 
  • alle dagen van tijdelijke werkloosheid om economische redenen 
  • alle dagen van vaderschapsverlof 
  • de volledige periode van moederschapsrust 
  • 30 dagen ziekte of (arbeids)ongeval bovenop het gewaarborgd maandloon.
Voor alle gevallen van onvolledige tewerkstelling tijdens de referteperiode wordt in een pro rata voorzien. 
Uitzendkrachten hebben op het vlak van ecocheques dezelfde rechten als de vaste arbeiders. 

Alternatieve besteding

In de onderneming kan een collectieve arbeidsovereenkomst worden afgesloten omtrent een alternatieve besteding van de ecocheques. Hierbij is een omzetting in een loonsverhoging van € 0,0875 bruto per uur (38 uur/week) mogelijk.
In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging is deze alternatieve besteding mogelijk via een toetredingsakte.
Voor meer informatie over ecocheques, ga naar www.ecocheques.be