Aanvullend pensioen elektriciens

Elke werknemer uit de sector elektriciens heeft recht op een aanvullend pensioen boven op het wettelijk pensioen.
De voordelen van dit sectorale pensioenstelsel zijn dus van toepassing op alle arbeiders die verbonden zijn of waren met een werkgever uit de sector elektriciens en dit ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur, voltijds of deeltijds…).
Vanaf 1 januari 2016 stijgt de bijdrage die door de werkgever aan het sectoraal pensioenfonds wordt betaald voor het aanvullend pensioen van 1,8 % naar 2,1 % van de brutolonen
Meer informatie:
Fonds voor Bestaanszekerheid
Marlylaan 15
1120 Brussel
tel.: 02/478.86.97
e-mail: pensioen.pension.elec@fbz-fse.be
www.fbz-fse-elec.be
of jouw ACV-CSC METEA secretariaat.