Mobiliteitsvergoeding voor elektriciens

Wanneer een werknemer zich verplaatst van zijn woonplaats, de zetel van de onderneming of de ophaalplaats naar de werf, heeft hij recht op een mobiliteitsvergoeding.
Deze mobiliteitsvergoeding is verschillend naargelang het vervoermiddel waarmee hij deze verplaatsing doet: 
  • wie met het openbaar vervoer naar de werf gaat, heeft recht op een volledige terugbetaling van de kost van het openbaar vervoer. 
  • een werknemer die met zijn eigen wagen naar de werf gaat, heeft recht op € 0,2739 per kilometer. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 
  • een werknemer die zich met het voertuig van de werkgever naar de werf begeeft, ontvangt € 0,1187 per kilometer. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
Een chauffeur ontvangt € 0,1316 per kilometer. Een chauffeur is een werknemer die met een bedrijfsvoertuig minimum 1 medepassagier vervoert.