Vervoerskosten

Opgelet: in de sector elektriciens maken we een onderscheid tussen vervoer en mobiliteit.

Vervoerkosten

Vervoerkosten gelden voor arbeiders aangeworven ofwel op de zetel van de onderneming ofwel op een werf en die zich van hun woonplaats naar de zetel of deze werf begeven, alsook voor arbeiders die zich van hun woonplaats naar de ophaalplaats, aangeduid door de werkgever, begeven. Onderstaande maatregelen zijn enkel van toepassing indien de werkelijke heen en terug opgetelde afstanden ten minste 1 kilometer bedragen.
Openbaar vervoer
De werkgever betaalt 80 % van de totale kost van het vervoerbewijs. De volgende tabel bevat de werkgeversbijdrage.
 
Afstand woon - werkplaats (in km)
 
Bijdrage van de werkgever
 
in weekkaart
 
in maandkaart
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 - 33
34 - 36
37 - 39
40 - 42
43 - 45
46 - 48
49 - 51
52 - 54
55 - 57
58 - 60
61 - 65
66 - 70
71 - 75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 - 95
96 - 100
101 - 105
106 - 110
111 - 115
116 - 120
121 - 125
126 - 130
131 - 135
136 - 140
141 - 145
146 - 150
151 - 155
156 - 160
161 - 165
166 - 170
171 - 175
176 - 180
181 - 185
186 - 190
191 - 195
196 - 200
5,50
6,10
6,70
7,30
7,90
8,40
8,90
9,40
9,90
10,40
11,00
11,50
12,10
12,60
13,10
13,60
14,10
14,60
15,30
15,80
16,30
16,80
17,40
17,90
18,40
19,10
19,50
19,90
20,60
21,00
21,80
23,30
24,40
26,00
27,50
29,00
30,00
31,50
32,00
33,50
34,50
36,00
38,00
40,00
41,50
43,00
44,50
46,00
48,00
49,50
51,00
53,00
54,00
56,00
58,00
59,00
61,00
63,00
64,00
66,00
67,00
69,00
71,00
73,00
74,00
76,00
78,00
79,00
18,30
20,50
22,30
24,40
26,00
28,00
30,00
31,00
33,00
35,00
37,00
38,50
40,00
42,00
43,50
45,00
47,50
49,00
51,00
53,00
54,00
56,00
58,00
59,00
62,00
63,00
65,00
67,00
68,00
70,00
73,00
78,00
82,00
87,00
91,00
96,00
101,00
104,00
107,00
111,00
115,00
120,00
126,00
132,00
137,00
143,00
148,00
153,00
160,00
165,00
171,00
177,00
181,00
187,00
192,00
198,00
203,00
211,00
214,00
220,00
225,00
231,00
236,00
242,00
246,00
253,00
258,00
264,00

Privévervoer
Onder privévervoer vallen alle mogelijke eigen vervoermiddelen, ook te voet. De onderstaande tabel bevat de tussenkomst van de werkgever. Deze vergoeding wordt wekelijks of maandelijks uitbetaald. Een omrekening naar een dagbedrag is niet toegestaan. Arbeiders die zich geheel of gedeeltelijk met de fiets verplaatsen, hebben recht op een fietsvergoeding, eveneens gebaseerd op onderstaande tabel.
Onderstaande bedragen zijn sinds 1 februari 2017 van toepassing en worden elk jaar in februari geïndexeerd.
Aantal
km
Wekelijkse
bijdrage
Maandelijkse
bijdrage
Aantal
km
Wekelijkse
bijdrage
bijdrage
Maandelijkse
1
4,80
15,99
43 - 45
24,81
82,75
2
5,37
17,90
46 - 48
26,37
87,20
3
5,91
19,45
49 - 51
27,61
92,80
4
6,38
21,25
52 - 54
28,50
96,15
5
6,93
22,81
55 - 57
29,61
98,38
6
7,37
24,38
58 - 60
30,75
101,74
7
7,71
25,94
61 - 65
31,87
105,09
8
8,17
27,27
66 - 70
33,54
110,69
9
8,62
29,07
71 - 75
34,66
116,28
10
9,05
30,19
76 - 80
36,90
120,74
11
9,62
32,43
81 - 85
38,00
126,34
12
10,06
33,54
86 - 90
39,69
131,91
13
10,51
34,66
91 - 95
41,36
136,39
14
10,95
36,90
96 - 100
42,48
141,99
15
11,41
38,00
101 - 105
44,15
147,57
16
11,97
39,69
106 - 110
45,85
153,16
17
12,42
41,36
111 - 115
47,51
157,63
18
12,87
42,48
116 - 120
49,20
163,23
19
13,41
44,71
121 - 125
50,33
167,71
20
13,87
45,85
126 - 130
51,99
173,30
21
14,31
47,51
131 - 135
53,67
178,89
22
14,76
49,20
136 - 140
54,78
184,48
23
15,32
50,86
141 - 145
57,03
188,95
24
15,77
51,99
146 - 150
59,26
195,65
25
16,11
54,22
151 - 155
59,26
199,01
26
16,79
55,34
156 - 160
61,50
203,48
27
17,10
57,03
161 - 165
62,61
209,07
28
17,43
59,26
166 - 170
63,73
213,54
29
18,10
60,37
171 - 175
65,97
219,12
30
18,45
61,50
176 -180
67,08
224,72
31 - 33
19,24
64,84
181 - 185
69,31
228,09
34 - 36
20,80
69,31
186 - 190
70,43
233,66
37 - 39
22,02
73,78
191 - 195
71,55
239,26
40-42
23,49
78,27
196 - 200
73,78
243,73Mobiliteit

Onder mobiliteit verstaan we de vervoerkosten voor arbeiders die zich van hun woonplaats naar een werf begeven of van de zetel van de onderneming of van de ophaalplaats naar een werf gevoerd worden, voor zover deze werf niet de aanwervingsplaats van de arbeiders is. Indien de zetel van de onderneming niet enkel de ophaalplaats is, maar er ook gewerkt wordt, dan wordt voor deze werktijd loon betaald. Voor het vervoer naar de werf geldt enkel de mobiliteitsvergoeding.
De vergoedingen gelden slechts indien de afstand 5 km of meer bedraagt zonder begrenzing.
Openbaar vervoer
Arbeiders die zich met het openbaar vervoer van hun woonplaats naar een werf begeven (die niet de aanwervingsplaats is), hebben recht op een volledige terugbetaling van de totale kost van het gebruikte openbaar vervoer.
Privévervoer
Arbeiders die zich met een persoonlijk vervoermiddel van hun woonplaats naar een werf begeven (die niet de aanwervingsplaats is) hebben recht op een vergoeding van € 0,2631 per afgelegde kilometer. Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 februari geïndexeerd.
Voertuig van de werkgever
Arbeiders die zich van hun woonplaats naar een werf begeven met een voertuig van de werkgever of van de zetel van de onderneming of een ophaalplaats naar een werf gevoerd worden (die niet de aanwervingsplaats is), hebben recht op een vergoeding van € 0,1140 per afgelegde kilometer. Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 februari geïndexeerd.
Vergoeding voor de chauffeur
Iemand wordt als chauffeur aangezien, als hij met een bedrijfsvoertuig minimum 1 medepassagier vervoert. De chauffeur ontvangt een vergoeding van € 0,1281 per afgelegde kilometer. Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 februari geïndexeerd. Gunstiger bepalingen op ondernemingsvlak zijn mogelijk en blijven van toepassing.
Combinatie van vervoermiddelen
Bij combinatie van vervoermiddelen hebben de arbeiders recht op de vergoedingen voor de verschillende onderdelen opgeteld.
Betaling
De betaling gebeurt minstens één keer per maand.
Kosten en vergoedingen voor verplaatsen vanaf de werkplaats
De verplaatsingstijd van een werf naar een andere werf tijdens de werkuren wordt beschouwd als gepresteerde uren. Hiervoor wordt loon betaald, ook als de verplaatsing met het voertuig van de werkgever gebeurt. De werkgever die een arbeider naar een werf stuurt, moet behoorlijk kost en inwoon voorzien voor zover deze verplaatsing een dagelijkse afwezigheid van meer dan twaalf uur van de woonplaats van de betrokkene veroorzaakt.
Een overzicht van de vervoerkosten in de sector elektriciens kan ook hier geraadpleegd worden.