Loopbaanverlof in sector elektriciens

Vanaf 1 januari 2012 heeft een werknemer recht op 1 bijkomende verlofdag per jaar vanaf het kalenderjaar waarin de werknemer de leeftijd van 58 jaar bereikt.
Vanaf 1 januari 2016 wordt dit recht uitgebreid met 1 extra dag vanaf het kalenderjaar waarin de werknemer de leeftijd van 60 jaar bereikt. Dit betekent dat de werknemer recht heeft op 2 loopbaanverlofdagen:
  • 1 dag vanaf de leeftijd van 58 jaar
  • 2de dag vanaf de leeftijd van 60 jaar