Werkbaar werk

Op sectoraal vlak zullen maatregelen worden genomen om de instroom en opleiding van jongeren te bevorderen alsook om werkbaar werk voor oudere werknemers te promoten. Het Sociaal Fonds van de sector zal daarin een rol spelen.