Vorming en opleiding in sector elektriciens

Hoeveel recht op vorming?

Per onderneming wordt een collectief recht op permanente vorming opgebouwd van 1 dag per jaar per werknemer.

Wie heeft recht op vorming?

Per onderneming wordt op die manier een premiekrediet voor vorming samengesteld. Dit vormingskrediet wordt in overleg met de vakbondsafgevaardigde (VA) of met de arbeiders maximaal gespreid over alle categorieën van de arbeiders in de onderneming.

Opleidingsplannen?

Elke onderneming met een VA stelt jaarlijks een bedrijfsopleidingsplan op dat rekening houdt met de noden van het bedrijf en de kwalificaties van de werknemers.
Nieuw is dat dit opleidingsplan moet worden goedgekeurd door de vakbond(en) in de onderneming, anders heeft de werkgever geen recht op het premiekrediet. 
Ondernemingen zonder een VA kunnen voor het opstellen van een opleidingsplan beroep doen op de begeleiding van Vormelek.

Individueel recht op opleiding?

Vanaf 1 januari 2016 heeft elke werknemer (bovenop het collectief recht op opleiding) recht op 1 dag vorming per jaar op voorwaarde dat hij het voorbije jaar geen vorming heeft gevolgd bij de werkgever.