Actualiteiten in de sector garages

In de sector Garages zijn we er op 17 mei niet in geslaagd om tot een ontwerp akkoord te komen.
De besprekingen zijn ver gevorderd, maar de werkgevers wensen nog een aantal elementen voor te leggen aan de achterban.
We voorzien een volgende onderhandelingsronde op 6 juni en hopen dan tot een akkoord te komen.
MEI 15

Garages

Er is een akkoord in de sector garages. (Klik hier voor het pamflet in pdf-formaat.)
 1. Koopkracht
  Verhoging van baremieke lonen met 1,1 % op 1 juli 2017.
  Verhoging van alle effectieve lonen met 1,1 % op 1 juli 2017 behalve voor die ondernemingen waar de beschikbare marge van 1,1 % op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe tegen 30 september 2017.
 2. FBZ
  Indexering van alle aanvullende vergoedingen met 1,65 % op 1 januari 2018.
  Toekenning aanvullende vergoeding voor landingsbanen.
 3. Recht op vorming
  Individueel recht van 1 dag per jaar + collectief recht van 2 dagen per jaar.
 4. SWT
  Maximale verlenging van SWT en landingsbanen.
  Sectoraal recht op halftijds/voltijds tijdkrediet met motief tot 24 maanden, verhoging tot 51 maanden is mogelijk mits ondernemings-cao.
 5. Arbeidsorganisatie
  Verhoging aantal vrijwillige overuren van 100 tot maximum 150 u. per kalenderjaar is enkel mogelijk mits ondernemings-cao voor 30 juni 2018.
 6. Werkbaar werk
  We maken werk van een sectoraal model omtrent werkbaar werk.
APR 20

Garages

De tweede onderhandelingsronde in de sector garages is achter de rug. 
Werkgevers hebben nog geen uitspraak gedaan over de verhoging van de lonen. Voor hen zijn flexibiliteit en de stand by problematiek belangrijke onderhandelingspunten.
Voor vakorganisaties blijven de verhoging van de koopkracht, verlenging van de SWT stelsels en landingsbanen/tijdkrediet prioritair. 
De volgende onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 15 mei 2017.
MRT 21

Garages

De effectieve onderhandelingen zijn van start gegaan. 
Vakbonden en werkgevers hebben informatieve vragen gesteld over de neergelegde eisenbundels. 
De volgende onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 20 april 2017.
MRT 14

Garages

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017-2018 zijn van start gegaan.
Op dinsdag 14 maart 2017 hebben we onze gemeenschappelijke eisenbundel neergelegd en toegelicht op het paritair comité van de sector garages.
De werkgevers hebben op hun beurt hun eisenbundel toegelicht.
De eerste onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 21 maart 2017.