Flexibiliteit sector garages

In de sector bestaan specifieke flexibiliteitsregelingen.

Arbeidsorganisatie

De bestaande regeling inzake overuren wordt verlengd tot en met 30 juni 2017.
De arbeider (m/v) heeft de keuzemogelijkheid om de eerste schijf van 91 overuren op jaarbasis uitbetaald te krijgen of te recupereren.
Werkgevers die dan meer dan 91 overuren willen laten presteren (met een maximum van 130 overuren), moeten hierover een ondernemings-cao afsluiten.

Flexibiliteit

Vanaf 1 januari 2016 kan het systeem van kleine flexibiliteit zoals dit bestond in 2003 slechts onder strikte voorwaarden heringevoerd worden via het sluiten van een ondernemingcao.