Sluiting garagebedrijf

Voorwaarden
  • Op het ogenblik van de sluiting ten minste 45 jaar oud zijn.
  • Op het ogenblik van de sluiting ten minste 5 jaar anciënniteit tellen in de onderneming.
  • Bewijzen dat men binnen de 30 kalenderdagen na het ontslag niet elders is beginnen werken.
Bedragen
€ 273,01 voor een anciënniteit van 5 jaar. Per jaar anciënniteit komt daar € 13,77 bij (met een maximum van € 900,48).
Overzichtspagina sectorinformatie garages - In deze sector gelden nog bijkomende regels met betrekking tot collectief ontslag