Sluiting garagebedrijf

Voorwaarden
  • Op het ogenblik van de sluiting ten minste 45 jaar oud zijn.
  • Op het ogenblik van de sluiting ten minste 5 jaar anciënniteit tellen in de onderneming.
  • Bewijzen dat men binnen de 30 kalenderdagen na het ontslag niet elders is beginnen werken.
Bedragen
€ 277,51 voor een anciënniteit van 5 jaar. Per jaar anciënniteit komt daar € 14 bij (met een maximum van € 915,34). (bedragen vanaf 1 januari 2018)