Toeslag bij volledige werkloosheid

Bedrag

Vanaf 1 januari 2018:
  • € 5,60 per volle dag werkloosheidsuitkering.
  • € 2,81 per halve dag werkloosheidsuitkering.

Verschil op basis van leeftijd

  • Minder dan 45 jaar: aanvullende vergoeding gedurende maximum 200 dagen
  • 45 jaar en ouder: aanvullende vergoeding gedurende maximum 300 dagen
  • Vanaf 55 jaar en op voorwaarde van 20 jaar beroepsverleden met 5 jaar in de sector: aanvullende vergoedingen tot aan de pensioenleeftijd.
Vanaf 1 juli 2015 worden enkel nog in volgende gevallen aanvullende vergoedingen in geval van volledige werkloosheid betaald:
  • bij einde contract bepaalde duur/duidelijk omschreven werk, bij medische overmacht
  • ontslagen na 1 januari 2014 als gevolg van een collectief ontslag met sociaal plan uiterlijk op 31 december 2013
  • arbeiders die reeds aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid ontvangen op 30 juni 2015 en hun saldo nog kunnen uitputten