Ziekte in sector garages

Bedrag
Bij ziekte en gewoon ongeval ontvangt de werknemer een forfaitaire vergoeding bovenop de ziekte-uitkering van de mutualiteit.
Vanaf 1 januari 2018:
 • Na 60 dagen: € 83,36. 
 • Na 120 dagen: € 83,36
 • Na 180 dagen: € 108,54. 
 • Na 240 dagen: € 108,54
 • Na 300 dagen: € 108,54
 • Na 365 dagen: € 108,54
 • Na 455 dagen: € 108,54
 • Na 545 dagen: € 108,54
 • Na 635 dagen: € 108,54
 • Na 725 dagen: € 108,54
 • Na 815 dagen: € 108,54
 • Na 905 dagen: € 108,54
 • Na 995 dagen: € 108,54.
Deze vergoeding wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds.

Oudere zieke

Arbeiders die ziek worden en op dat ogenblik 55 jaar of ouder zijn, ontvangen van het Sociaal Fonds € 5,60 per ziekte-uitkering bovenop het bedrag uitbetaald door de mutualiteit en dit tot aan hun pensioen (mits 20 jaar anciënniteit waarvan 5 jaar in de sector). In geval van halftijdse tewerkstelling, ontvangt de arbeider € 2,81 per ziekte-uitkering (bedragen vanaf 1 januari 2018).