Ziekte in sector garages

Bedrag
Bij ziekte en gewoon ongeval ontvangt de werknemer een forfaitaire vergoeding bovenop de ziekte-uitkering van de mutualiteit:
 • Na 60 dagen: € 82,01. 
 • Na 120 dagen: € 82,01. 
 • Na 180 dagen: € 106,78. 
 • Na 240 dagen: € 106,78. 
 • Na 300 dagen: € 106,78. 
 • Na 365 dagen: € 106,78. 
 • Na 455 dagen: € 106,78. 
 • Na 545 dagen: € 106,78. 
 • Na 635 dagen: € 106,78. 
 • Na 725 dagen: € 106,78. 
 • Na 815 dagen: € 106,78. 
 • Na 905 dagen: € 106,78. 
 • Na 995 dagen: € 106,78.
Deze vergoeding wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds.

Oudere zieke

Arbeiders die ziek worden en op dat ogenblik 55 jaar of ouder zijn, ontvangen van het Sociaal Fonds € 5,51 per ziekte-uitkering bovenop het bedrag uitbetaald door de mutualiteit en dit tot aan hun pensioen (mits 20 jaar anciënniteit waarvan 5 jaar in de sector). In geval van halftijdse tewerkstelling, ontvangt de arbeider € 2,76 per ziekte-uitkering.