Aanvullende vergoeding bij SWT

De aanvullende vergoeding bij stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen) valt volledig ten laste van het Sociaal Fonds, met een minimum van (vanaf 1 januari 2018) € 5,60 per dag. Voorwaarde is dat de betrokken arbeider 5 jaar anciënniteit in de sector kan voorleggen.
Indien een arbeider in het kader van SWT zijn rechten hieromtrent bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft vastgeklikt, wordt ook de uitbetaling van de aanvullende vergoeding in dit kader bij het Sociaal Fonds vastgeklikt.