Tijdelijk werk en uitzendwerk

Interimarbeid

Ondernemingen in de sector garages kunnen enkel een beroep doen op dag-contracten indien hiertoe echt een noodzaak bestaat. Het moet gaan om werken waarvan voor aanvang van de opdracht duidelijk is dat het gaat om een opdracht van minder dan 5 opeenvolgende arbeidsdagen.

Opbouw anciënniteit

Arbeiders nemen hun anciënniteit van contracten van bepaalde duur en uitzendcontracten mee als zij later met een contract van onbepaalde duur worden aangeworven. 
Bovendien mag er geen nieuwe proefperiode worden opgenomen in die arbeidsovereenkomst.