Werkzekerheid in de garagesector

De werkgever die de intentie heeft over te gaan tot meervoudig ontslag, moet hierbij de juiste organen informeren en het nodige overleg plegen om deze ontslagen te vermijden. Zo moet de werkgever nagaan of alle tewerkstellingsbehoudende maatregelen zijn uitgeput zoals: tijdelijke werkloosheid, beroepsopleiding…
Volgt de werkgever de procedure niet correct, dan moet hij een dubbele opzegvergoeding betalen.
Met meervoudig ontslag bedoelen we elk ontslag van:
  • ten minste 2 arbeiders in ondernemingen met 16 arbeiders en minder;
  • ten minste 3 arbeiders in ondernemingen van 17 tot 33 arbeiders;
  • ten minste 4 arbeiders in ondernemingen van 34 tot 44 arbeiders;
  • ten minste 5 arbeiders in ondernemingen van 45 tot 55 arbeiders;
  • ten minste 6 arbeiders in ondernemingen met 56 arbeiders en meer;
gedurende een periode van 60 kalenderdagen.