Ecocheques in sector garages

Bedrag
Elke voltijds tewerkgestelde werknemer heeft recht op ecocheques, ter waarde van € 250 per jaar. Deze worden per semester uitbetaald, telkens met een waarde van € 125.

Uitbetaling 

De betaling gebeurt:
  • ten laatste op 15 juni op basis van de tewerkstelling in de referteperiode van 1 december van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van het lopende jaar.
  • ten laatste op 15 december op basis van de tewerkstelling in de referteperiode van 1 juni tot en met 30 november van het lopende jaar
Wanneer de arbeider in deze periode op bepaalde ogenblikken niet werkt, worden voor een aantal gevallen gelijkstellingen voorzien:
  • Alle schorsingsdagen waarvoor loon werd betaald.
  • Alle dagen van tijdelijke werkloosheid om economische redenen.
  • De volledige periode van moederschapsrust.
  • 30 dagen ziekte of (arbeids)ongeval bovenop het gewaarborgd maandloon.
Voor alle gevallen van onvolledige tewerkstelling tijdens de referteperiode wordt in een pro rata voorzien.
Uitzendkrachten hebben dezelfde rechten als de vaste arbeiders.

Alternatieve invulling

In de onderneming kan op gelijk welk moment een collectieve arbeidsovereenkomst worden afgesloten omtrent een alternatieve besteding van de ecocheques.
Meer info: www.ecocheques.be.