Eindejaarspremie

Voorwaarden 

 • Op 30 november van het beschouwde jaar ten minste drie maanden ingeschreven zijn in het personeelsregister. 
 • Wie op 30 november geen jaar anciënniteit heeft, krijgt één twaalfde per maand tewerkstelling (pro rata). Een begonnen maand telt als volledig gepresteerde maand.

Er is eveneens pro rata voor:

 • Ontslag door de werkgever.
 • Ontslag door de arbeider (m/v) bij tijdelijke werkloosheid.
 • Ontslag door de onvrijwillig deeltijdse arbeider om elders een job met meer uren te krijgen.
 • Einde contract van bepaalde duur of vervangingsovereenkomst.
 • Beëindiging van het contract wegens overmacht.
 • Beëindiging van het contract in onderlinge toestemming wanneer er geen clausule inzake eindejaarspremie is opgenomen.
 • Pensioen en SWT.
 • Overlijden.
 • Vrijwillig vertrek van de arbeider mits 3 jaar anciënniteit in de onderneming.

Sommige afwezigheden worden onder bepaalde voorwaarden met effectieve prestaties gelijkgesteld:

 • Zwangerschapsverlof en vaderschapsverlof.
 • Ongeval of gewone ziekte: maximum 90 kalenderdagen per refertejaar.
 • Arbeidsongeval of beroepsziekte: maximum de eerste 12 maanden van de ononderbroken ongeschiktheid.
 • Tijdelijke werkloosheid: maximum 150 kalenderdagen per refertejaar.

Bedrag

De eindejaarspremie is gelijk aan een dertiende maand of het uurloon van 1 december vermenigvuldigd met het aantal uren per maand.  Dat aantal verschilt naargelang het betaalregime.
40 uren / week173,33 uren
39,5 uren / week171,17 uren
39 uren / week169,00 uren
38,5 uren / week166,83 uren
38 uren / week164,67 uren
37,5 uren / week162,50 uren