Sectoraal pensioenstelsel

Elke arbeider uit de sector garages heeft sedert 1 januari 2002 recht op een aanvullend pensioen boven op het wettelijk pensioen.
De voordelen van dit sectorale pensioenstelsel zijn dus van toepassing op alle arbeiders die verbonden zijn of waren met een werkgever uit de sector garages en dit ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur, voltijds of deeltijds…). 
Vanaf 1 januari 2016 stijgt de bijdrage die door de werkgever aan het sectoraal pensioenstelsel wordt betaald voor het aanvullend pensioen van 1,7 % naar 1,8 % van de brutolonen.
Voor meer informatie:
v.z.w. Sefocam
Woluwedal 46 bus 7 - 1200 Brussel
tel.: 02 761 00 70 - e-mail: helpdesk@sefocam.be