Functieclassificatie garages

Vakbonden en werkgevers uit de sector garages tekenden een nieuwe cao Beroepenclassificatie die in werking trad op 1 september 2010.
Alle werkgevers in de sector die geen eigen systeem op ondernemingsvlak toepassen en de regeling van de oude cao volgden, zullen bijgevolg al hun werknemers in de sector moeten toewijzen aan een functie en de bijhorende functieklasse volgens deze nieuwe cao.
Wij hopen je op deze website een duidelijk beeld te geven van deze cao.
LoonspanningKlasseGarage- activiteiten, personen en lichte bedrijfswagens <3,5TGarage- activiteiten, Brom-, motorfietsen en scootersGarage- activiteiten, bedrijfs- en vrachtwagen vanaf 3,5TGarage- activiteiten, logistieke en magazijnDepannage- activiteitenKoetswerk activiteitenBandenmontage  activiteitenFastfitters activiteiten
140%D2Technicus buiten categorieTechnicus buiten categorie
134%D1TechnicusTechnicusTechnicusMobiele technicus (wegenwachter)
128%C2Specialist personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigenspecialist bedrijfsvoertuigen en vrachtwagensMagazijnmeesterTakelaar-berger (alle tonnages)Koetswerkbouwer
Autoschade-hersteller
122%C1MecanicienMecanicienMecanicienMagazijnhouderPechverhelperPlaatwerkerFastfitter electronica
Spuiter
116%B2Onderhouds-mecanicienOnderhouds-mecanicienOnderhouds-mecanicienTakelaar (<3,5t)Bandenmonteur - HerstellerFastfitter monteur 
110%B1Hulpmecanicien Hulpmecanicien Hulpmagazijnier Voorbereider spuiterBandenmonteurFastfitter Junior
Voorbereider plaatbewerker
100%A2Algemene definitie - garageactiviteiten A2Hulpmonteur banden 
Chauffeur 
-A1Algemene definitie - A1