Loon garages

In de sector garages zijn alle lonen automatisch gekoppeld aan de index.
Dat betekent dat alle lonen, zowel de effectieve als de barema lonen (van de sector) normaal gezien jaarlijks op 1 februari geïndexeerd worden.
De lonen worden die dag telkens verhoogd "volgens de reële inflatie". Om de reële inflatie te bepalen, wordt het indexcijfer van de vorige maand vergeleken met het indexcijfer van dezelfde maand van het vorig jaar. Concreet betekent dit dat de lonen op 1 februari 2015 stegen met 0,02 %.
Toch werd op 22 april 2015 de wet rond de indexsprong gestemd in het Parlement. De wet ‘blokkeert’ het indexcijfer op 100,66. De einddatum van die blokkering is op dit moment nog niet gekend. De gevolgen voor de index in 2016 zijn nog niet duidelijk.
Vanaf 1 februari 2017 worden alle sectorale minimum- en effectieve brutolonen verhoogd met 1,38 %.
Hieronder vind je het huidig loonbarema en de barema’s van de laatste jaren terug: