Loon garages

Index

Het principe van de automatische koppeling van de lonen aan de index blijft behouden. 
De regering besliste om tijdens de periode 2015 en 2016 de index te blokkeren. Inmiddels kwam daar een einde aan en worden de lonen opnieuw volgens het sectorale systeem geïndexeerd. Belangrijk om weten is dat het ‘verlies’ ten gevolge van de blokkering van de index door de regering niet gecorrigeerd kan worden en dus de rest van de loopbaan gevolgen heeft. Binnen de sector garages worden zowel de effectieve lonen als de baremalonen normaal gezien jaarlijks op 1 februari geïndexeerd.
De lonen worden die dag telkens verhoogd volgens de “reële inflatie”. Om de reële inflatie op 1 februari te bepalen, wordt het indexcijfer van de maand januari vergeleken met het indexcijfer van de maand januari van het vorige jaar.
Concreet betekent dit dat de lonen op 1 februari 2017 stegen met 1,38 %. Het indexcijfer kan je navragen bij je afgevaardigde of secretaris, ofwel terugvinden op onze website.

Loonsverhogingen

Vanaf 1 juli 2017 worden alle baremieke brutolonen verhoogd met 1,1 %.

Ondernemingsenveloppe

Op ondernemingsvlak kan de loonmarge van 1,1 % op een alternatieve manier ingevuld worden via een ondernemingscao waarbij die alternatieve invulling met ingang vanaf 1 juli 2017 geconcretiseerd wordt. Bij de alternatieve invulling moet het gaan om een blijvend voordeel. Ondernemingen hebben tot 30 september 2017 om dergelijke cao’s af te sluiten. Zonder cao tegen 30 september 2017 worden alle lonen verhoogd met 1,1 % vanaf 1 juli 2017.
Hieronder vind je het huidig loonbarema en de barema’s van de laatste jaren terug: