Stand-byregelingen in garages

Voor arbeiders die stand-by zijn, zijn 2 soorten vergoedingen voorzien:

Stand-byvergoeding

De hoogte van de stand-byvergoeding is afhankelijk van het tijdstip waarop de arbeider in 'wacht' is en bedragen sinds 1 februari 2017):

Bedrag
Week - dag (van 6u00 tot 22u00)
€ 1,79 per uur
Weekend - dag (van 6u00 tot 22u00)
€ 2,40 per uur
Week - nacht (van 22u00 tot 6u00)
€ 2,40 per uur
Weekend - nacht (van 22u00 tot 6u00)
€ 3,00 per uur


Uitrukvergoeding

De uitrukvergoedingen zijn dan weer afhankelijk van het aantal keren dat een arbeider moet uitrukken en bedragen sinds 1 februari 2017:
Bedrag
1 oproep€ 30,02 per kalenderdag
2 oproepen€ 48,02 per kalenderdag
3 oproepen€ 60,02 per kalenderdag
per bijkomende oproep€ 6,00 per kalenderdag
Deze vergoedingen worden elk jaar op 1 februari geïndexeerd.
In uitvoering van het nationaal akkoord 2017-2018 worden de stand-by vergoedingen en uitrukvergoedingen eenmalig in 2018 niet verhoogd.
Voor de tijd dat de arbeider moet uitrukken en daardoor effectief prestaties moet leveren, moet er loon worden betaald. Deze tijd wordt ook beschouwd als arbeidstijd.
Op het vlak van de onderneming kan via een cao worden afgeweken van de hoogte van deze vergoedingen.