Vervoerkosten garages

Onderstaande maatregelen zijn enkel van toepassing indien de werkelijke heen en terug opgetelde afstanden ten minste 1 kilometer bedragen.

Openbaar vervoer

Wanneer de arbeider naar het werk gaat met het openbaar vervoer, heeft hij recht op een volledige terugbetaling de kosten.

Privévervoer

Privévervoer heeft betrekking op alle mogelijke eigen vervoermiddelen, ook te voet. De werknemer heeft recht op een tussenkomst zoals opgenomen in onderstaande tabel.
Voor arbeiders die met de fiets naar het werk gaan, wordt onderstaande tabel als basis genomen voor de fietsvergoeding.
Een leerling in een systeem van alternerend leren heeft recht op dezelfde vervoerkosten.
De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Sinds 1 februari 2017:
Aantal km
Dagelijkse werkgeversbijdrage
(5 d./week)
Aantal km
Dagelijkse werkgeversbijdrage
(5 d./week)
1
0,96
43 - 45
4,97
2
1,06
46 - 48
5,27
3
1,18
49 - 51
5,51
4
1,28
52 - 54
5,70
5
1,40
55 - 57
5,91
6
1,48
58 - 60
6,16
7
1,54
61 - 65
6,38
8
1,63
66 - 70
6,71
9
1,73
71 - 75
6,93
10
1,81
76 - 80
7,37
11
1,92
81 - 85
7,60
12
2,01
86 - 90
7,94
13
2,10
91 - 95
8,27
14
2,19
96 - 100
8,50
15
2,28
101 - 105
8,83
16
2,39
106 - 110
9,15
17
2,47
111 - 115
9,52
18
2,56
116 - 120
9,83
19
2,69
121 - 125
10,06
20
2,78
126 - 130
10,40
21
2,87
131 - 135
10,72
22
2,96
136 - 140
10,95
23
3,06
141 - 145
11,41
24
3,16
146 - 150
11,85
25
3,23
151 - 155
11,85
26
3,36
156 - 160
12,29
27
3,42
161 - 165
12,52
28
3,48
166 - 170
12,75
29
3,61
171 - 175
13,19
30
3,69
176 - 180
13,41
31 - 33
3,85
181 - 185
13,87
34 - 36
4,17
186 - 190
14,08
37 - 39
4,40
191 - 195
14,31
40 - 42
4,69
196 - 200
14,76

Betaling
De betaling gebeurt maandelijks voor het vervoerbewijs met geldigheid voor één maand en éénmaal per week voor vervoerbewijzen met een geldigheid van één week.
Een overzicht van de vervoerkosten in de sector garages kan ook hier geraadpleegd worden.