Anciënniteitsverlof in de garagesector

1 dag anciënniteitsverlof na 20 jaar anciënniteit in de onderneming.
Vanaf 1 januari 2018 zal de dag anciënniteitsverlof pro rata toegekend worden in geval van deeltijdse arbeid.
Overzichtspagina sectorinformatie garages - In deze sector gelden nog bijkomende regels met betrekking tot loopbaanverlof