Loopbaanverlof sector garages

Vanaf het kalenderjaar waarin de arbeider de leeftijd van 58 jaar bereikt, heeft hij recht op 2 bijkomende verlofdagen per jaar.
Vanaf 1 januari 2016 werd het recht van de arbeider op loopbaanverlof als volgt verbeterd:
  • recht op 1 bijkomende verlofdag per jaar vanaf het jaar waarin hij de leeftijd van 55 jaar bereikt
  • recht op een 2de bijkomende verlofdag per jaar vanaf het jaar waarin hij de leeftijd van 58 jaar bereikt
  • recht op een 3de bijkomende verlofdag per jaar vanaf het jaar waarin hij de leeftijd van 60 jaar bereikt
Vanaf 1 januari 2018 zullen de dagen loopbaanverlof pro rata toegekend worden ingeval van deeltijdse arbeid.