Tijdkrediet

Recht op tijdkrediet met motief:
  • 1/5e vermindering gedurende 51 maanden (interprofessioneel vastgelegd).
  • halftijds of voltijds tijdkrediet gedurende 24 maanden (sectoraal vastgelegd). Op ondernemingsvlak kan dit recht, mits het sluiten van een cao, uitgebreid worden tot 51 maanden, voor de periode 1 juli 2017 tot 30 juni 2019.
Vermindering van de prestaties met 1/5e voor arbeiders van minstens 50 jaar met 28 jaar loopbaan (landingsbaan) blijft mogelijk: voor deze vermindering is het sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk om uitkeringen van de RVA te ontvangen. Bijgevolg is er niet langer een gelijkstelling voor onder andere het pensioen.
Voor 2017 en 2018 blijft de leeftijd van de landingsbaan behouden op 55 jaar voor hen met een lange loopbaan of met een zwaar beroep. Het is dan mogelijk om uitkeringen van de RVA te ontvangen. Voldoet men niet aan de voorwaarde van een lange loopbaan of zwaar beroep, dan is er pas recht op deze uitkeringen vanaf de leeftijd van 60 jaar.
De Vlaamse premies blijven van toepassing.