Actualiteiten in de sector

Op 17 oktober 2017 hebben we een protocolakkoord bereikt in de sector Jute. 
Hieronder vind je de krachtlijnen van het akkoord: 
 • 1. Koopkracht 
  • Verhoging van de baremieke en effectieve lonen met 1,1 % vanaf 1 september 2017 
  • De degressiviteit van de jongerenlonen worden niet terug ingevoerd. 
 • 2. FBZ 
  • De syndicale premie wordt verhoogd tot € 145 van zodra de reglementering het toelaat. 
 • 3. Vorming en opleiding 
  • Verlenging van de cao vorming tot 31 december 2018 
  • Verlenging cao risicogroepen tot 31 december 2018. 
  • Voor wat betreft de opleidingsinspanningen voor ondernemingen tussen 10 en 19 werknemers wachten we het uitvoeringsKB af. 
 • 4. Werkbaar werk 
  • Werkbaar werk, gespreid over de ganse loopbaan moet een structureel aandachtspunt zijn. Inspanningen moeten tot concrete resultaten leiden op de werkvloer. 
  • Anciënniteitsverlof: voor IBO en uitzendkrachten wordt de periode als uitzendkracht en IBO-voorafgaand aan een contract van onbepaalde duur meegeteld voor het anciënniteitsverlof. 
 • 5. Tijdkrediet 
  • Invoering regeling tijdkrediet met motief gedurende 36 maand (opleiding) en 51 maand (zorg) 
  • Verlenging van de bestaande cao’s 
  • Verlenging van de Vlaamse aanmoedigingspremies tot 31 december 2018 
 • 6. SWT: De sectorale stelsels SWT worden verlengd tot 31 december 2018: 
  • SWT algemeen stelsel 62 jaar 
  • SWT lange loopbaan 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 mits 40 jaar beroepsverleden 
  • SWT omwille van medische redenen 
 • 7. Landingsbanen 
  • Verlenging tot 31 december 2018 van de halftijdse of 1/5e loopbaanvermindering vanaf de leeftijd van 55 jaar in het kader van een landingsbaan na 35 jaar loopbaan of in een zwaar beroep. 
 • 8. Functieclassificatie 
  • De bestaande functieclassificatie wordt herbekeken in de loop van 2017-2018. 
 • 9. Verlenging van alle akkoorden van bepaalde duur
SEP 26

Jute

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017-2018 voor de sector jute zijn opgestart. 
Op 26 september hebben we onze gezamenlijke eisenbundel neergelegd en toegelicht op het paritair comité. Na een schorsing hebben de werkgevers gereageerd op onze eisenbundel. Uiteindelijk hebben we tijdens deze 1e ronde al een aantal zaken bereikt : Verlengen en intekenen op de (nieuwe) kaderovereenkomst rond tijdkrediet en landingsbanen, verlenging van de SWT-stelsels, optrekken van de syndicale premie en de verlenging van de cao vorming en opleiding. 
Tijdens de 2e onderhandelingsronde die gepland is op 17.10.2017 gaan we verder onderhandelen over het luik koopkracht.