Actualiteiten in de sector

Tijdens de derde onderhandelingsronde van de sector kleding en confectie arbeiders en bedienden zijn we niet tot een ontwerp akkoord gekomen. Discussiepunt blijft de koopkracht en de ingangsdatum voor arbeiders en bedienden.
Op 2 juni 2017 zetten we de onderhandelingen verder.
APR 18

Kleding en confectie

Tijdens de tweede onderhandelingsronde kleding en confectie arbeiders hebben we reeds rond heel wat punten overeenstemming bereikt. Knelpunt is momenteel nog de koopkracht. Tijdens de volgende ronde op 19 mei 2017 hopen we tot een protocolakkoord te komen.
MRT 31

Kleding en confectie

Op donderdag 30 maart 2017 startte onze eerste onderhandelingsronde kleding en confectie arbeiders. De werkgevers hebben gereageerd op de gezamenlijke eisenbundel van de vakbonden. Er zijn punten van discussie (onder andere koopkracht, mobiliteit,...) maar ook punten van overeenkomst zoals onder andere opleiding en vorming. Nu nemen we even tijd om een aantal zaken te onderzoeken. Op 18 april 2017 zetten we de onderhandelingen verder.