Tijdelijke werkloosheid sector kleding en confectie

Sinds 2012 krijgen de arbeiders een supplement uitbetaald bij tijdelijke werkloosheid:
  • van € 3 per dag voor de eerste 35 dagen tijdelijke werkloosheid per kalenderjaar;
  • van € 2 per dag voor de volgende 10 dagen tijdelijke werkloosheid per kalenderjaar.
Dit supplement is ten laste van het Sociaal Waarborgfonds. In de praktijk is afgesproken dat de eerste 45 dagen door de werkgever betaald worden en dat hij dit bedrag kan terugvorderen van het Sociaal Waarborgfonds. Vanaf de 46ste dag tijdelijke werkloosheid hebben de werknemers recht op een bedrag van € 2 per dag, uitbetaald door de werkgever.