Bijkomende uitkering bestaanszekerheid

Bijkomende uitkering bestaanszekerheid bij volledige werkloosheid

Arbeiders en bedienden die vanaf 1 juli 2015 volledig werkloos zijn geworden, krijgen geen bijkomende uitkering voor bestaanszekerheid meer. De dossiers van de arbeiders en bedienden, ontslagen voor 1 juli 2015 blijven lopen tot uitputting krediet.