Opzegtermijn

Download hier de tabelmet de nieuwe opzegtermijnen voor werknemers afgedankt vanaf 1 januari 2014.
Sinds 1 oktober 2014 is het uitzonderingsstatuut van de sector kleding en confectie voor de arbeiders betreffende de opzegtermijnen opgegeven. Dit betekent dat het systeem van OCV (ontslagcompensatievergoeding) ook van toepassing is voor de ontslagen arbeiders uit de sector kleding en confectie die aan de anciënniteitsvoorwaarde voldoen. Arbeiders met 15 jaar anciënniteit hebben hier vanaf 1 januari 2015 recht op.
Voor arbeiders die vóór 1 januari 2014 in dienst traden, worden hun verworven rechten “vastgeklikt” op basis van hun anciënniteit binnen de onderneming op 31 december 2013 op basis van de sectorale bepalingen die op dat moment toegepast werden.
Algemeen regime    SWT
Anciënniteit verworven op 31 december 2013WN    WGWNWG
Minder dan 20 jaar14 d32 d14 d28 d
Vanaf 20 jaar28 d64 d28 d56 d
d = kalenderdagen - WN = werknemer - WG = werkgever


Na 1 januari 2014...

Sinds 1 januari 2014 wordt voor de opzegtermijnen geen onderscheid meer gemaakt tussen arbeiders en bedienden. De opzegtermijn wordt bepaald op basis van het criterium anciënniteit binnen de onderneming. Voor degenen die al in dienst waren start men met anciënniteit 0 op 1 januari 2014. Wat niet wil zeggen dat de anciënniteit tot 31 december 2013 verloren gaat. Hun rechten werden immers “vastgeklikt” zoals hierboven vermeld. Dit betekent dat tot 31 december 2013 de oude opzegtermijnen (32 dagen en 64 dagen) gelden. Sinds 1 oktober 2014 geldt voor het PC 109 de nieuwe regeling zoals die van toepassing is voor de andere sectoren sinds 1 januari 2014 (met kliksysteem).
Compensatieregeling
Tenslotte werd ook een compensatieregeling voorzien voor de arbeiders die reeds vóór 2014 in dienst waren en die na 1 januari 2014 ontslagen worden.
Je komt er meer over te weten via deze link.